Forside

Kommende Aktiviteter


Lukning af vand 2019

Så nærmer tiden sig for lukning af vandet, og vi har fra Køge Kommune fået information om, at dette vil ske i uge 44. I den forbindelse vil Gl. Hastrup VVS komme forbi og udblæse rørene, hvorfor vi skal bede jer sørge for, at der er adgang til jeres haver de dage, som er nævnt nedenfor, da udblæsning ellers ikke er muligt.


Udblæsning vil ske følgende dage.

- Mandag den 28.10.2019 Kildemosegård afd. 1

- Tirsdag den 29.10.2019 Kildemosegård afd. 2


Køge Kommune gør i ovennævnte forbindelse opmærksom på, at såfremt der aftappes vand efter lukningen, må dette IKKE benyttes som drikkevand og at vandet først igen er klar til at benytte som drikkevand, når Køge Kommune informerer om dette !!


Brev fra ETK vedr. Sæsonlukning i Haveforeningen

klik her:


Kontorets Åbningstider 2019

Onsdag i ulige uger Kl. 18.00-19.00


Telefonnummer til HF Kildemosegård.

Nr: 42658951

 

Skraldecontaineren

Containeren er åben 

Søndag kl. 11.00-12.00

Henkastning af affald uden for containerne er forbudt

Husk - ingen lorteposer.

 

Betaling i Cafe´en.

Vi modtager kontanter eller MobilePay.

Ingen Dankort !!

 

Badekort

Kan "tankes op" i kontorets åbningstid.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


Hvor bor vi ?

Haveforeningen Kildemosegaard

Hastrupvej 26a

4600 Køge

Tlf: 42658951