Forside


Der lukkes for vandet !!

Orientering til alle havelejere i HF Kildemosegård

 Køge Kommune har meddelt os, at der bliver lukket for vandet i uge 43. Som tidligere år vil Gl. Hastrup VVS også komme forbi og blæse rørene ud, hvorfor vi skal bede jer sørge for, at der er adgang til jeres haver de dage, som er nævnt nedenfor, da udblæsning ellers ikke er muligt.  

 

Udblæsning vil ske følgende dage:  

  • Mandag den 25/10 Kildemosegård afd. 2
  • Tirsdag den 26/10 Kildemosegård afd. 1 

 

Såfremt der efterfølgende sker frostskader, som følge af manglende adgang, vil skaden være for lejers regning 

OBS!! 

Der kan tappes vand fra de udendørs haner ved fælleshusene, men der skal fremover benyttes chipkort, som kan købes på kontoret i åbningstiden. 

 Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, er I velkomne til at kontakte os på mailen eller på kontoret i åbningstiden.


Skrivelse fra Teknik & Miljøforvaltningen klik her: 

  

Med venlig hilsen 

HF Kildemosegård 

 Bestyrelsen 


Kontorets Åbningstider 2021

Onsdage i ulige uger fra Kl. 18.00-19.00


Telefonnummer til HF Kildemosegård.

Nr: 42658951 

 

Skraldecontaineren

Containeren er åben:

 Hver Søndag kl. 11.00-12.00


Henkastning af affald uden for containerne er forbudt

Husk - ingen lorteposer.

 

Betaling i Cafeen.

Vi modtager kontanter eller MobilePay.

Ingen Dankort !!

 

Badekort

Kan "tankes op" i kontorets åbningstid.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen