Huskøb & Salg

Vejledning om køb og salg af kolonihave.

Denne vejledning beskriver regler for køb og salg af kolonihavehuse og havelodder. Beskrivelsen er ikke udtømmende og kan derfor ikke erstatte rådgivning. Ved handel af et kolonihavehus skal der udarbejdes en købsaftale. Denne vejledning indgår som
en del af købsaftalen.

Obligatorisk Ejererklæring

Til brug for vurdering af kolonihavehus

OBS! Vær opmærksom ved til og framelding af EL ved fraflytning m.v.